Skip to main content
Gweithiwr Prosiect Ieuenctid Rhan Amser (3,6 neu 9 awr) dros 40/80/120 noson Cyngor Gwynedd
Location: Gwynedd
££10.00 - £11.11

Er mwyn ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais drwy wefan Cyngor Gwynedd.

Cynorthwyo i ddarparu prosiectau a profiadau sy’n cynnig her a chyfleoedd dysgu i bobl ifanc, rhwng 11 ac 19 mlwydd oed, sy’n ymateb i’w hanghenion unigol a’u hanghenion fel grwp. Fe gynllunnir rhaglen i gynnal trawsfudiad y person ifanc i fyd oedolion drwy gynyddu eu sgiliau personol a chymdeithasol a thrwy hynny eu galluogi i ymwneud yn feirniadol ac adeiladol yn y gymuned y maent yn byw ynddi a’r gymdeithas ehangach.


Login to apply for this job