fbpx
Skip to main content
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan Achlysurol Tywyn Cyngor Gwynedd
Location: Tywyn
££9.62 per hour

Er mwyn ymgeisio bydd angen cwblhau ffurflen gais drwy wefan Cyngor Gwynedd.

Sicrhau fod lles corfforol ac emosiynol y defnyddwyr yn cael eu cwrdd drwy weithredu Cynllun y Defnyddiwr unigol. Sicrhau y cedwir amgylchedd cyfforddus a glan yn y cartref. Gwneir hyn i gyd drwy ddilyn canllawiau a pholisiau y Cyngor.


Login to apply for this job