fbpx
Skip to main content
Arweinydd Cylch Meithrin / Cylch Meithrin Leader Cylch Meithrin Ysgol Pentrecelyn
Location: Denbighshire
££11 per hour / Part Time

Mae’r cylch meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg

Gofynnir am gymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig addas ar Lefel 3 neu uwch ynghyd â phrofiad perthnasol i gymryd gofal o gylch.

22.25 awr yr wythnos. Tymor yr ysgol yn unig.

The cylch meithrin is looking for a dedicated, conscientious, enthusiastic and friendly leader to lead all aspects of the cylch’s work. He / she should be fluent in Welsh or a learner who has reached a high level in Welsh

A suitably recognized early years qualification at Level 3 or above is required along with relevant experience of taking care of a circle.

22.25 hours per week. Term time only.


Login to apply for this job