fbpx
Skip to main content
Gweithiwr Cefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol Denbighshire County Council
Location: Denbighshire
£11.18 per hour / Part Time

Cyfeirnod y swydd: CSSL00197W3LDE
Lleoliad: De Sir Ddinbych
Cyflog: Gradd 4 cyn hyfforddiant – £17,493 – £18,467, Gradd 5 ar ôl hyfforddiant – £19,151 – £20,982
Oriau: 30 awr y wythnos ar rota 2 wythnos
Parhaol

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a llawn cymhelliant i weithio fel Gweithiwrau Cymorth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Bydd yr ymgeisyddiau llwyddiannus yn barod i ddarparu’r gofal fel y dogfennwyd yng nghynlluniau gofal y Timau Amlddisgyblaethol, fydd yn cynnwys elfennau o Ofal Cymdeithasol / Iechyd a Gofal Ailsefydlu. Nod y swydd fydd cefnogi defnyddwyr y gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain neu leoliadau cymunedol eraill i wneud y mwyaf o’u hannibyniaeth a gwella eu hiechyd a’u lles mewn modd gydlynol.

Mae gofyniad i’r ymgeiswyr allu teithio o fewn yr ardal waith daearyddol yn ôl y gofyn.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch Julie Bamber ar 01824 708366 neu Rob Gilmour ar 01824 708315.

Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, gwnewch gais ar-lein trwy ein gwefan www.sirddinbych.gov.uk Am ddulliau eraill o wneud cais, cysylltwch â’r Adran Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 01824 706100.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ein ffurflen gais i gael ei ystyried. Mae’n ddrwg gennym nad ydym yn gallu ateb pob cais. Os nad ydych wedi derbyn ateb o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cyrraedd y rhestr fer am gyfweliad.

Rydym hefo’r hawl i gau’r swydd hon yn gynnar os rydym yn derbyn digon o geisiadau am y rôl. Felly, os oes gennych ddiddordeb, gyrrwch eich cais mor gynnar â phosibl.


To contact the employer, use the following e-mail address: [javascript protected email address]