Skip to main content
Cynorthwywyr Gofal – Martello House Pembrokeshire County Council
Location: Pembrokeshire
Part Time

Hoffech chi wneud gwahaniaeth yn 2021?

Gallai gwaith gofal cymdeithasol fod yr yrfa werth chweil yr ydych yn chwilio amdani.

Mae Martello House yn Noc Penfro yn gyfleuster ail-letya 8 gwely sy’n cefnogi unigolion oedrannus yn bennaf i gyrraedd eu potensial llawn.

Rydym yn ceisio penodi Cynorthwyydd Gofal parhaol i gwmpasu gofal 24 awr, patrwm shifft 12 awr, nosweithiau a diwrnodau cylchdroi.

Nid oes angen profiad blaenorol, oherwydd y caiff hyfforddiant ei ddarparu.

Byddwch yn gweini ar anghenion personol cleientiaid yn unol a chanllawiau’r Codau Ymarfer ar gyfer Gweithwyr Gofal Cymdeithasol a’r Llawlyfr Cynorthwywyr Gofal. Bydd y dyletswyddau hyn yn cynnwys gofalu corfforol ac emosiynol, gan geisio creu awyrgylch cartrefol i breswylwyr a helpu iddynt fod mor annibynnol ag y gallant.


Login to apply for this job