Skip to main content
Cymhorthydd Gofal Plas Gwilym, Penygroes – 30 awr Cyngor Gwynedd
Location: Penygroes

Mae’n hanfodol i wneud cais am y swydd yma drwy wefan Cyngor Gwynedd.

Sicrhau fod lles corfforol ac emosiynol y defnyddwyr yn cael eu cwrdd drwy weithredu Cynllun y Defnyddiwr unigol. Sicrhau y cedwir amgylchedd cyfforddus a glan yn y cartref. Gwneir hyn i gyd drwy ddilyn canllawiau a pholisiau y Cyngor.


Login to apply for this job