Skip to main content
Cymhorthydd Gofal Achlysurol – Plas Pengwaith, Llanberis Cyngor Gwynedd
Location: Llanberis
££9.62 - £9.81 yr awr

Gwahoddir ceisiadau am y swydd dros dro uchod i weithio fel aelod o dim i sicrhau awyrgylch mor gartrefol a phosib i’r trigolion. Pwrpas y swydd fydd cynorthwyo Rheolwyr y Cartref gyda’u dyletswyddau monitro pecynnau Gofal y Cartref ac i sicrhau y cedwir amgylchedd cyfforddus a glan i’r preswylwyr.

Dylai deilydd y swydd feddu ar natur gyfrifol ac aeddfed. Disgwylir i’r person fod ag agwedd sensitif tuag at anghenion y trigolion ac yn parchu eu preifatrwydd. Bydd profiad a chymhwyster ym maes gofal yn fanteisiol.


Login to apply for this job