Skip to main content
Cymhorthydd Gofal Llys Cadfan Achlysurol Tywyn Cyngor Gwynedd
Location: Tywyn
££9.62

Mae’n hanfodol i wneud cais drwy gwefan Cyngo Gwynedd.

Mae Cyngor Gwynedd yn gweithredu’n fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn cynnig ei holl wasanaethau yn ddwyieithog. Bydd angen i’r ymgeisydd gyrraedd y lefel ieithyddol sy’n cael ei nodi yn y Manylion Person.

Am sgwrs anffurfiol gellir cysylltu â Helen Jayne Jones ar 01654 710257.

Cynnal cyfweliadau i’w gadarnhau.

Ffurflenni cais a manylion pellach gan , Gwasanaeth Cefnogol, Cyngor Gwynedd, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, LL55 1SH
Ffôn: 01286 679076 eBost: Swyddi@gwynedd.llyw.cymru


Login to apply for this job